DE LEUKSTE BASKETBALL BLOG VAN TWENTE

Corona-protocol Uitsmijters

Nu de competitie weer opgestart wordt, willen we jullie informeren over het Corona-beleid van de NBB en van het Sportbedrijf Almelo (IISPA).

Protocol basketballcompetities NBB (versie 2)
Protocol wedstrijden Covid-19 Sportbedrijf Almelo

Volgens het protocol van het Sportbedrijf is er op iedere wedstrijddag namens de vereniging vrijwilligers aanwezig die verantwoordelijk zijn voor de ontvangst van de eigen teams, de bezoekende teams en scheidsrechters en officials. Daarnaast zien zij namens de vereniging toe op de naleving van de regels en afspraken uit dit protocol.

Voor bezoekende teams

Uitsmijters verzoekt bezoekende teams om niet met te veel toeschouwers naar Almelo te komen en zich op de hoogte te stellen van het protocol van NBB en Sportbedrijf Almelo

Voor teams van uitsmijters

Wij vragen teams van Uitsmijters en ouders van teamleden om hulp. Per team/per wedstrijd dat op dat moment moet spelen zouden we graag één vrijwilliger (ouder/verzorger/partner) willen die ervoor zorgt dat de Corona regels worden nageleefd. Hiervoor mag je je op de wedstrijddag melden bij je trainer of bespreek het in je groepsapp.